Utbildar

föreläsningar och workshops

Under 2020 erbjuder jag framför allt föreläsningar, kurser och workshops med koppling till skrivande, skapande och varje människas rätt att berätta sin egen historia.

Barn, språk och normer med Modingarna och alfabetet

Många gamla ramsor visar på en förlegad familjesyn. Med utgångspunkt i den prisbelönta normmedvetna alfabetsramsan Modingarna och alfabetet och diskrimineringslagens grunder, håller författaren Annelie Salminen en föreläsning om språk, normer och hur vi förhåller oss till detta när det kommer till våra barn.


Målgrupp: Personal i förskola och skola, och andra vuxna som arbetar med eller träffar yngre barn i sin vardag.

Föräldrarna på föräldramötet var positiva och intresserade och flera av dem uttryckte sin uppskattning för att vi arbetar med att motverka diskriminering. Det kändes positivt och bra.


- Siv Carrass, förskolechef Västerås Stad

Modingarnas Workshop i barngrupp

En kreativ workshop där vi utforskar materialet och fördjupar oss med hjälp av rörelser, färg, bokstäver och musik, i ett av tre normmedvetna teman:

  • kroppen och känslor
  • familj
  • bokstäver

Genomförs tillsammans med författaren, en medföljande barnskötare som är utbildad i materialet, och barnens egna pedagoger. Allt material ingår.


Passar mycket bra till Skapande Skola-projekt, och kombineras med fördel med en föreläsning för personalen och en workshop för vårdnadshavare.

upplägget med workshops kring normer och HBtq+ var väldigt uppskattat. Det har varit givande för oss då alla pedagoger har fått en gemensam grund att arbeta utifrån, vi har mycket att lära men kan känna att vi nu är mer medvetna om hur viktigt det är.


- Maria Tsingos, Ekots förskola Västerås, Hallstahammar, Surahammar

skrivflow

Under 2020 lanserar jag min samlade erfarenhetsbank i form av plattformen Skrivflow, där du kan hitta övningar, kurser och event som passar din egen nivå och ditt eget tempo. Både online och på magiska platser.


Jag älskar att hitta kärnan. Vad är det som finns där bakom, under?


Jag jobbar med coaching där skrivande fungerar som ett kraftfullt verktyg, som hjälper dig hitta det som funkar och är rätt för dig i livet. Men också med själva skrivandet genom coaching och kurser som får dig att äntligen skapa text.


Jag har erfarenheter från 18 års skrivarworkshops, kurser och coaching, kunskaper från arbete med grupper av barn, unga, vuxna, i skola och på fritiden. Jag fogar ihop metoder, tekniker och den intuitiva känslan från alla coachingsamtal och socialt arbete. Låter det handla om det som är på liv och död, men också det som enbart är och får vara en skön avkopplande kreativ stund. Skrivandet kan vara både mål och medel.

Jag vill bara tacka så mycket för en mycket väl genomförd kurs. Den individuella coachingen har varit till stor hjälp för att äntligen ha fått svar på var mina texter egentligen passar in: prosa-lyrik. Nu kan jag fortsätta i samma spår, fast ännu bättre.


- Cecilia, sommarkurs i kreativt skrivande 2013