Utbildar

& skriver

Annelie

Salminen

Jag brinner för varje människas rätt till att definiera och beskriva sig själv, att skapa sin egen historia.


Jag gör det genom att föreläsa, leda kurser och utbildningar, skriva, coacha och driva både större och mindre projekt.


De teman jag rör mig runt är skrivande, litteratur, skapande, kreativitet, kommunikation, HBTQ+, normkritik, barn och ungdomars verklighet, transpersoners och närståendes situation, och på sätt och vis handlar alltihop om hälsa och välmående ur ett väldigt brett perspektiv.
"Genom skrivande, musik och dans har hon ökat medvetenheten kring hur det är att växa upp i dysfunktionella familjer, och kring transpersoner och dess närstående. Det berör könsroller och att vara fast i förväntningar, att våga bryta sig loss och leva sitt eget liv."


- Ur motiveringen till priset "Årets sociala entreprenör 2015"